Stel: je hebt een bedrijf en je hebt data, wat dan?

In dit artikel wil ik je inspireren wat je met data kunt doen. Aan de hand van een aantal cases die ik de afgelopen tijd heb mogen doen, vertel ik over de issues die er speelden en de oplossingen die we hebben uitgewerkt.  Vind je het lastig hoe je data kunt inzetten voor je bedrijf, dan is deze blog voor jou.

Liever naar audio luisteren? Ga naar de podcast van dit artikel hier.
 • KraftHeinz
  • case: heel veel data op verschillende plekken. Veel mensen die op verschillende manieren gebruik maken van data, om rapportages te maken en informatie met elkaar te delen. Issue: data is moeilijk beschikbaar (weinig ontwikkelaars), mensen zijn veel tijd kwijt met data downloaden en bewerken (Excel). Er is een datawarehouse geïntroduceerd maar daar werd heel weinig gebruik van gemaakt. Oplossing: self-service analytics introduceren, met behulp van Tableau Software als BI tool en agile development als nieuwe werkmethodiek. door middel van trainingen en coaching worden de juiste mensen begeleid om een project helemaal opnieuw aan te pakken van data tot en met output. 
  • Learning: neem een project of rapport waar iemand verantwoordelijk voor is en werk samen een nieuw werkproces uit dat efficiënter is en output die meer impact heeft. 
 • Recruitment
  • case: Keser maakt gebruik van Carerix staffing & recruiment software. In de tool (frontend) is het niet mogelijk om over langere periodes analyses te maken. Het is lastig om de bemiddeling te verbeteren als het ontbreekt aan goede cijfers en trends. Het is de wens om de organisatie en de medewerkers beter aan te sturen op basis van data inzichten en forecasts. Daarnaast biedt de ontsluiting en verversing van datasets ook de mogelijkheid om dit te combineren met spreadsheets waarin targets staan. 
  • Learning: werk stap voor stap het nut van nieuwe datasets en data analyses uit; test na iedere oplevering wat de impact is en wat de beste vervolgstap is. Dit is een samenwerking tussen de eigenaar van het bedrijf of proces en de data consultant. Iedere ontwikkeling moet waarde hebben voor het bedrijf.
 • Newschain
  • case: een start-up in de journalistiek die in iedere sprint wilt bepalen wat er werkt en wat er aangepast moet worden aan hun innovatie. Deze data-driven innovatie heeft ertoe geleid dat ze met bewezen succes-cijfers hun product hebben kunnen verkopen aan partijen. 
  • Learning: zonder te testen en meten onder gebruikers tijdens de ontwikkeling van een product of dienst is niet slim; je hebt input en objectieve onderbouwing nodig om de ontwikkeling verder te pushen dan wat je zelf kunt bedenken.
 • HR Analytics tool
  • case: ontwikkel een HR Analytics tool waarmee je bij een bedrijf een scan van het personeelsbestand kan doen en waar een advies uit rolt waar pijnpunten liggen en wat de prioriteiten zijn die opgepakt moeten worden in het HR beleid. De tool staat centraal in het consultancy traject en moet te bedienen zijn als een app. Het combineren van interne en externe bronnen was in beginsel één van de uitdagingen voor de klant.
  • Learning: door de vormgeving en functionaliteit van een dashboard op te rekken naar een app-standaard, is het voor consultants ideaal om in te zetten in sales.
 • PTvT Techniekpact – tekorten analyse leraren
  • case: het ontbreekt aan één centraal punt waar alle beleidsmakers en scholen terecht kunnen voor informatie over vraag en aanbod in de lerarenmarkt, specifiek voor tekorten in de techniek. Een combinatie van data en design moest de oplossing vormen om verschillende doelgroepen te helpen. 
  • We zijn het project begonnen met een requirements workshop met potentiële gebruikers om te weten te komen wat belangrijk is wat betreft data en hoe dit gecommuniceerd moet worden. 
  • Learning: voeg unieke data of aanvullende berekeningen toe aan bestaande data om mensen te helpen tot keuzes te komen. In dit geval hebben we berekeningen toegevoegd waarmee op een lager niveau regionale tekorten inzichtelijk worden per vak.

Heb je nog vragen of een bijdrage, laat het me dan zeker weten via de link in de podcast of via twitter @janbrooijmans